Erfgoedproject Tweede Wereldoorlog

Het gebied de MASt, achter de Horst in Kaatsheuvel, heeft voor onze omgeving een grote historische betekenis. M.A.St staat voor Munitions Ausgabe Stelle en was in de Tweede Wereldoorlog een plaats waar de Duitse bezetter munitieopslag pleegde voor het nabijgelegen vliegveld te Gilze-Rijen. Het grote Duitse munitiedepot kende naast vele bunkers, parkeerhavens met camouflagemogelijkheden, een kantine en barakken voor de manschappen, een voetbalveld en zelfs een zwembad.

Op deze locatie zijn, naast het monument waar op 4 mei de jaarlijkse gemeentelijke dodenherdenking plaatsvindt, nog een aantal tastbare zaken aan deze munitieopslagplaats aanwezig. Deze tastbare herinneringen zullen zichtbaar gemaakt worden. Van het munitiecomplex zijn onder andere nog aanwezig een aantal sleuven waarin de militaire voertuigen gecamoufleerd konden worden opgesteld, een loopgraaf van bijna een kilometer lengte, mitrailleursnesten, een reeks kraters, een stenen trapje dat naar het wachthuisje bij de hoofdingang leidde, latrines, etc.

Heemkundekring De Ketsheuvel heeft, met financiële ondersteuning van CLIP Loon op Zand, een leskist over de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld voor de groepen 7  en 8 van het primair onderwijs. Het lespakket is gericht op de historie van de kern Kaatsheuvel. Aanvullend hierop is er, in overleg met Natuurmonumenten een gemarkeerde rondwandeling met QR-codes in het gebied de MASt ontwikkeld. Dit wandelpad is inmiddels in gebruik.

In aansluiting hierop biedt de Bibliotheek Kaatsheuvel het jeugdboekenproject ‘Vergeten Oorlog’ aan. Het lezen van verhalen biedt een unieke kans om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Door het lezen van de verhalen worden leerlingen geconfronteerd met de dilemma’s die een oorlog met zich meebrengt. De lessuggesties beschrijven de start van het project, ideeën voor het introduceren van de 6 boeken en een toelichting op de opdrachten voor de leerlingen.

afbeelding lesmap

PROJECTINFO

  • Doelgroep: groep 7, groep 8
  • Discipline: Cultureel Erfgoed, Literatuur
  • Materialen: leskist met onder andere docentenhandleiding
  • Locatie: in de klas, aangevuld met uitnodigen Heemkundekring of een bezoek aan oorlogsmuseum in Loon op Zand.
  • Duur:  3 weken.
  • Kosten: gratis te leen voor basisscholen uit de Gemeente Loon op Zand.

LEERDOELEN

  • Leerdoelen: op een tastbare manier, in hun eigen omgeving, een beeld krijgen van het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kaatsheuvel.
  • Sluit aan bij kerndoelen 53 en 56
  • Sluit aan bij de geschiedeniscanon

 

Aanvragen kan door het inschrijfformulier te mailen naar CLIP Loon op Zand

Kaatsheuvel in de Tweede Wereldoorlog _ Inschrijfformulier 2018-2019